หุ้นเพิ่มทุน : RATCH เพิ่มทุน ผู้ถือหุ้นต้องรู้อะไร

0
7818

RATCH หรือ บมจ. ราช กรุ๊ป กำลังจะเพิ่มทุนครั้งแรกในรอบกว่า 20 ปี!

RATCH หนึ่งในผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ในไทย มี กฟผ. เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ (45%) ปัจจุบันมีโรงไฟฟ้ารวม 41 แห่ง ทั้งโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงหลักและโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน ในประเทศไทยและต่างประเทศ กำลังการผลิตติดตั้งรวม 9,219.28 MW 

จุดเด่นหนึ่งของ RATCH ที่นักลงทุนชื่นชอบคือตั้งแต่เข้าตลาดมากว่า 20 ปี RATCH ปันผลต่อเนื่องทุกปี เฉลี่ย 3-5% ต่อปีมาโดยตลอด

ตอนนี้ RATCH กำลังทรานสฟอร์มองค์กรครั้งใหญ่โดยมีเป้าหมายที่ชัดเจน 5 ข้อเพื่อสร้างความยั่งยืนในระยะยาว เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ บริษัทฯ จึงมีแผนเพิ่มทุนด้วยการออกเสนอขายหุ้นใหม่จำนวน 725,000,000 เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเดิม : 1 หุ้นสามัญที่ออกมาใหม่ ราคาหุ้นละ 34.48 บาท โดยผู้ถือหุ้นเดิมสามารถจองซื้อได้ระหว่างวันที่  6-10 มิถุนายน 2565 

ก่อนไปจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน ไปรีแคปธุรกิจของ RATCH และเป้าหมายการเติบโตอย่างยั่งยืนของ RATCH กัน 🙂

Disclaimer : การ์ตูนตอนนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจเท่านั้น  ผู้จัดทำมิได้ให้ข้อมูลเรื่องมูลค่าของหลักทรัพย์และช่วงเวลาที่เหมาะสมในการลงทุนแต่ประการใด ผู้จัดทำมิได้ให้คำแนะนำในการเสนอซื้อหรือขาย หรือส่งเสริมให้มีการซื้อขายหลักทรัพย์ รวมทั้งการซื้อขายกับผู้จัดทำ ข้อมูลที่ปรากฏในการ์ตูนนำมาจากหนังสือชี้ชวน งบการเงินและเว็บไซต์ของบริษัท ที่เผยแพร่ต่อสาธารณชนแล้วทั้งสิ้น การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ราคาหลักทรัพย์เมื่อเข้าซื้อขายในตลาดรองเป็นไปตามอุปสงค์และอุปทานของตลาด ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม คำนวณราคาหลักทรัพย์และช่วงเวลาที่เหมาะสมในการลงทุนด้วยตนเองก่อนการตัดสินใจลงทุนทุกครั้ง