หุ้น IPO : KJL ผู้นำนวัตกรรมตู้ไฟ รางไฟ ขับเคลื่อนไฟฟ้าเพื่ออนาคตคุณ

0
2467

Keywords : KJL , กิจเจริญ , ตู้ไฟสวิตช์บอร์ด

“อยู่ทุกที่ที่มีไฟฟ้า”

KJL หรือ บมจ. กิจเจริญ เอ็นจิเนียริ่ง อีเลคทริค หนึ่งในผู้ผลิตตู้ไฟสวิตช์บอร์ดรายสำคัญของประเทศไทยมากว่า 35 ปี

ธุรกิจตู้ไฟเหมือนจะไกลตัว แต่ความจริงใกล้ตัวกว่าที่คิด พี่เม่าลองไปดูตู้ไฟที่บ้านก็ใช้ของ KJL ด้วยแหละ โดยธุรกิจของ KJL จะเติบโตไปตามการใช้ไฟฟ้าที่มากขึ้น ซึ่งเมกะเทรนด์ต่างๆ เช่นรถ EV,  พลังงานสะอาด, Smart City, Data Center ฯลฯ ก็ต้องใช้ไฟฟ้าเป็นพื้นฐานทั้งนั้น

KJL ให้ความสำคัญกับนวัตกรรมการผลิต โดยใช้ระบบเครื่องจักรอัตโนมัติ หรือ Industry 4.0 ทำให้มีผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากลและสามารถสร้างอัตรากำไรสุทธิได้สูงกว่าธุรกิจอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน

เริ่มอินแล้วใช่มั้ย ไปศึกษาธุรกิจของ KJL กัน 🙂


Disclaimer : การ์ตูนตอนนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจเท่านั้น  ผู้จัดทำมิได้ให้ข้อมูลเรื่องมูลค่าของหลักทรัพย์และช่วงเวลาที่เหมาะสมในการลงทุนแต่ประการใด ผู้จัดทำมิได้ให้คำแนะนำในการเสนอซื้อหรือขาย หรือส่งเสริมให้มีการซื้อขายหลักทรัพย์ รวมทั้งการซื้อขายกับผู้จัดทำ ข้อมูลที่ปรากฏในการ์ตูนนำมาจากร่างหนังสือชี้ชวน งบการเงินและเว็บไซต์ของบริษัทฯที่เผยแพร่ต่อสาธารณชนแล้วทั้งสิ้น การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ราคาหลักทรัพย์เมื่อเข้าซื้อขายในตลาดรองเป็นไปตามอุปสงค์และอุปทานของตลาดฯ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม คำนวณราคาหลักทรัพย์และช่วงเวลาที่เหมาะสมในการลงทุนด้วยตนเองก่อนการตัดสินใจลงทุนทุกครั้ง