หุ้น IPO :: ทำความรู้จัก WGE ธุรกิจก่อสร้างครบวงจร

0
4230

#WGE #เวลเกรดเอ็นจิเนียริ่ง #หุ้นIPO

ธุรกิจก่อสร้างเป็นอีกธุรกิจหนึ่งมีผู้เล่นในตลาดมาก แต่บริษัทรับเหมาก่อสร้างที่สามารถรับเหมาโครงการขนาดใหญ่รวมถึงโครงการของภาครัฐได้ มีจำนวนไม่มากนัก เพราะต้องมีศักยภาพทางการเงินเพียงพอและมีบุคลากรที่เหมาะสม

WGE หรือ บมจ. เวลเกรด เอ็นจิเนียริ่ง บริษัทก่อสร้างขนาดกลางที่มีศักยภาพในการให้บริการงานรับเหมาก่อสร้างครบวงจร รับงานโดยตรงจากทั้งภาครัฐและเอกชน กำลังจะเข้าตลาดหุ้นแล้ว ไปศึกษารายละเอียดธุรกิจกัน 🙂
————————–
Disclaimer : การ์ตูนตอนนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ความรู้ในธุรกิจเท่านั้น ผู้จัดทำมิได้ให้ข้อมูลเรื่องมูลค่าหลักทรัพย์และช่วงเวลาที่เหมาะสมในการลงทุนแต่ประการใด ผู้จัดทำมิได้ให้คำแนะนำในการเสนอซื้อหรือขาย หรือส่งเสริมให้มีการซื้อขายหลักทรัพย์ รวมทั้งการซื้อขายกับผู้จัดทำ ข้อมูลที่ปรากฏในการ์ตูนนำมาจากงบการเงินและเว็บไซต์ของบริษัทที่เผยแพร่ต่อสาธารณชนแล้วทั้งสิ้น การลงทุนมีความเสี่ยง ราคาหลักทรัพย์เมื่อเข้าซื้อขายในตลาดรองเป็นไปตามอุปสงค์และอุปทานของตลาดฯ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม คำนวณราคาหลักทรัพย์และช่วงเวลาที่เหมาะสมในการลงทุนด้วยตนเองก่อนการตัดสินใจลงทุนทุกครั้ง