หุ้น : ทำความรู้จัก มะหะทุน – MAHATHUEN สินเชื่อไทยในตลาดหุ้นลาว

0
4819

สปป.ลาว จัดตั้งตลาดหลักทรัพย์ลาว(LSX) ขึ้นเมื่อประมาณสิบปีก่อน (พ.ศ. 2553) ปัจจุบันมีหุ้นจดทะเบียนอยู่ 11 ตัว และหนึ่งในนั้นคือ มะหะทุน ( MHTL – MAHATHUEN ) ผู้นำสินเชื่อรถจักรยานยนต์บริษัทมหาชนในลาวที่มีเจ้าของเป็นคนไทย

มะหะทุนเริ่มต้นทำธุรกิจสินเชื่อด้วยเงินเพียง 10 ล้านบาท ด้วยลักษณะนิสัยของชาวลาวที่มีวินัยทางการเงินสูง จึงเอื้ออำนวยต่อธุรกิจสินเชื่อทำให้มะหะทุนเติบโตขึ้นกว่า 10 เท่าในระยะเวลาไม่ถึงสิบปี และยังมีโอกาสในการเติบโตในอนาคตอีกมาก

ไปศึกษาธุรกิจของมะหะทุนกัน  🙂


Disclaimer : การ์ตูนตอนนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ความรู้ในธุรกิจเท่านั้น  ผู้จัดทำมิได้ให้ข้อมูลเรื่องมูลค่าหลักทรัพย์และช่วงเวลาที่เหมาะสมในการลงทุนแต่ประการใด ผู้จัดทำมิได้ให้คำแนะนำในการเสนอซื้อหรือขาย หรือส่งเสริมให้มีการซื้อขายหลักทรัพย์ รวมทั้งการซื้อขายกับผู้จัดทำ ข้อมูลที่ปรากฏในการ์ตูนนำมาจากงบการเงินและเว็บไซต์ของบริษัทที่เผยแพร่ต่อสาธารณชนแล้วทั้งสิ้น การลงทุนมีความเสี่ยง ราคาหลักทรัพย์เมื่อเข้าซื้อขายในตลาดรองเป็นไปตามอุปสงค์และอุปทานของตลาดฯ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมคำนวณราคาหลักทรัพย์และช่วงเวลาที่เหมาะสมในการลงทุนด้วยตนเองก่อนการตัดสินใจลงทุนทุกครั้ง