หุ้น IPO : ผู้ผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงครบวงจรระดับโลก i-Tail ( “ITC” )

0
15163

Keywords : หุ้น ITC , i-Tail IPO

เทรนด์การเลี้ยงสัตว์เหมือนครอบครัว (Pet Humanization) กำลังเติบโตไปทั่วโลก โดยเฉพาะในอเมริกา ยุโรป และจีน เมื่อเจ้าสี่ขาเป็นหนึ่งในสมาชิกครอบครัวของเรา เราก็ต้องอยากดูแลเขาให้ดีที่สุด

ITC หรือ บมจ. ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น บริษัท Flagship อาหารสัตว์เลี้ยงของกลุ่มไทยยูเนี่ยน ผู้ผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงอันดับ 2 ของเอเชีย และติด Top10 ของโลก กำลังจะเข้าตลาดหุ้นแล้ว

ถึงจะเน้นรับจ้างผลิต(OEM) แต่อัตรากำไรสุทธิไม่ธรรมดานะขอบอก เฉลี่ย 15-21% สูงกว่าบริษัทอื่นในธุรกิจเดียวกัน จากนวัตกรรมการผลิตที่โดดเด่น ทีมวิจัยที่เชี่ยวชาญ และการจัดหาวัตถุดิบแบบยั่งยืนจากกลุ่มไทยยูเนี่ยน ทำให้ ITC ได้รับความไว้วางใจจากแบรนด์อาหารสัตว์เลี้ยงระดับโลกมาอย่างยาวนานและยังมีกลยุทธ์ขยายเติบโตที่ชัดเจนอีก

ไปศึกษาธุรกิจได้ในการ์ตูนเลย 🙂

สนใจลงทุนอย่าลืมไปงาน Roadshow i-Tail ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2022

ลงทะเบียนและติดตามความเคลื่อนไหวของการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ได้ที่

https://www.i-Tail.com/investors

ที่มา: ข้อมูลตลาดอาหารสัตว์เลี้ยงโลกและการจัดอันดับเชิงมูลค่าอ้างอิงจาก Frost & Sullivan,
petfoodindustry.com ณ ปี 2564 ข้อมูลทางการเงินของบริษัท จากงบการเงินเสมือนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564


Disclaimer : การ์ตูนตอนนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจเท่านั้น  ผู้จัดทำมิได้ให้ข้อมูลเรื่องมูลค่าของหลักทรัพย์และช่วงเวลาที่เหมาะสมในการลงทุนแต่ประการใด ผู้จัดทำมิได้ให้คำแนะนำในการเสนอซื้อหรือขาย หรือส่งเสริมให้มีการซื้อขายหลักทรัพย์ รวมทั้งการซื้อขายกับผู้จัดทำข้อมูลที่ปรากฏในการ์ตูนนำมาจากร่างหนังสือชี้ชวน งบการเงินและเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่เผยแพร่ต่อสาธารณชนแล้วทั้งสิ้น การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนราคาหลักทรัพย์เมื่อเข้าซื้อขายในตลาดรองเป็นไปตามอุปสงค์และอุปทานของตลาดฯ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม คำนวณราคาหลักทรัพย์และช่วงเวลาที่เหมาะสมในการลงทุนด้วยตนเองก่อนการตัดสินใจลงทุนทุกครั้ง